Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing wanneer een klant (“u”) een bestelling plaatst op de pagina “www.nova-air.be” en een van de bijbehorende pagina’s (“website”). Overeenkomsten worden gemaakt tussen u en FavorCool BV,  Ondernemerspark 36, Dilsen-Stokkem (België) met ondernemingsnummer BE0694.780.019. Andere informatie over FavorCool BV en haar contactgegevens vindt u op de website. De voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die via onze website bestellen.

1.2 Nova Air accepteert geen kredietaankopen aan personen onder de 18 jaar. Om op de website te kunnen bestellen moet u 18 jaar of ouder zijn. Nova Air behoudt zich het recht voor om deze bestellingen in individuele gevallen te weigeren of te wijzigen (bijvoorbeeld als u onjuiste persoonlijke gegevens heeft verstrekt en/of als wij opmerkingen hebben over een betaling of een schuld).

1.3 Nova Air is niet aansprakelijk als een product uitverkocht is, of in geval van imago- of drukfouten op de website, zoals fouten in de technische specificatie, productbeschrijving of onjuiste prijzen en prijsaanpassingen (zoals prijswijzigingen van leveranciers of valutaschommelingen) of onjuiste informatie over het feit of een product op voorraad is. Nova Air heeft het recht om fouten te corrigeren en de informatie te allen tijde te wijzigen of bij te werken. Indien voor een door u besteld product een onjuiste prijs in rekening wordt gebracht, zal Nova Air u hiervan op de hoogte stellen en wachten met het verwerken van de bestelling tot u de gecorrigeerde prijs heeft goedgekeurd. Alle afbeeldingen op de website dienen slechts ter illustratie en geven geen garantie voor het exacte uiterlijk van het product. Nova Air is niet verantwoordelijk voor informatie op de website die door een derde partij wordt verstrekt.

1.4 De website en de gehele inhoud ervan is eigendom van Nova Air of haar licentiegevers. Op grond van intellectuele eigendomsrechten en handelswetten is de informatie beschermd. Productnamen, merknamen, handelsnamen, afbeeldingen, vormgeving, lay-out en informatie over diensten, producten en andere inhoud mogen niet worden gekopieerd of gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Nova Air .

2. Bestellingen en overeenkomsten

2.1 Om een aankoop te doen via de website moet u onze voorwaarden accepteren. Zodra u de voorwaarden accepteert, gaat u akkoord met het naleven van de voorwaarden en deze in zijn geheel te volgen en te bevestigen dat u de informatie over de persoonlijke gegevens heeft gelezen en akkoord gaat met het gebruik van deze persoonlijke gegevens en cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Nova Air .

2.2 Een koopovereenkomst komt pas tot stand nadat Nova Air uw bestelling heeft ontvangen en u een bevestiging van Nova Air per e-mail heeft ontvangen. Namens Nova Air raden wij u aan deze orderbevestiging op een veilige plaats te bewaren voor het geval u contact wilt opnemen met onze klantenservice. U kunt de bestelling intrekken totdat deze door Nova Air  is bevestigd. In het geval dat de bestelling wordt herroepen, zal Nova Air alle door u of door uw betaal- of creditcardmaatschappij gedane betalingen terugbetalen.

3. Klantinformatie

3.1 Bij het plaatsen van een bestelling wordt u gevraagd bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken U bevestigt dat de door u verstrekte informatie correct en volledig is en dat u verantwoordelijk bent voor eventuele onjuiste informatie. Nova Air’s privacybeleid geeft meer informatie over hoe wij omgaan met de persoonlijke informatie van onze klanten.

4. Betalingen, kosten en prijzen

4.1 Voor bestellingen via onze website “www.nova-air.be” gelden de op de website vermelde prijzen. De prijzen zijn vermeld in euro’s (€) en zijn exclusief BTW. De vermelde prijzen zijn exclusief betalings- en verzendkosten, die apart worden vermeld.

4.2 Op onze website staat beschreven op welke manieren u kunt betalen. Nova Air biedt alleen de mogelijkheid om de bestelling vooraf te betalen. Nova Air heeft het recht om niet altijd alle betaalmethoden aan te bieden. Nova Air heeft ook het recht om de gekozen betaalmethode te wijzigen indien deze om welke reden dan ook niet werkt op het moment dat u een aankoop doet. Op de website wordt aangegeven wanneer er beperkingen zijn op de betalingsmogelijkheden.

5. Aanbiedingen en promoties

5.1 Nova Air kan te allen tijde promoties op de website aanbieden die gunstiger zijn dan de voorwaarden die in deze voorwaarden zijn opgenomen, bijvoorbeeld met betrekking tot de betalings- of herroepingstermijn. Deze gunstiger voorwaarden gelden voor de duur van de aanbieding en zijn alleen van toepassing op de specifieke producten en goederen die in de promotionele actie van Nova Air worden genoemd. Nova Air behoudt zich het recht voor om dergelijke promoties te allen tijde in te trekken. Bij beëindiging of herroeping van een promotie of aanbieding zijn deze voorwaarden van toepassing zonder enige wijziging van de voorwaarden.

6. Informatie over het herroepingsrecht van de consument

6.1 Herroepingsrecht
U heeft het recht om de overeenkomst binnen een termijn van 14 dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, FavorCool BV,  Ondernemerspark 36, Dilsen-Stokkem (België) via volgend e-mailadres: info@nova-air.be) op de hoogte brengen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring via e-mail. Om de herroepingstermijn in acht te nemen is het voldoende dat u ons uw kennisgeving betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht per e-mail of ons klachtenformulier toestuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

6.2 Gevolgen van de herroeping
Indien u het contract herroept, ontvangt u van ons alle betalingen die u tot dan toe heeft gedaan, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om het contract te herroepen, terug. Wij vergoeden u met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft gedaan, tenzij u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in ieder geval worden u geen kosten in rekening gebracht voor een dergelijke vergoeding.

Wij kunnen wachten met de terugbetaling totdat wij de goederen terug hebben ontvangen, of u heeft bewezen dat u de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U moet de goederen onverwijld aan ons terugsturen of overhandigen, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van uw beslissing om het contract op te zeggen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor een waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen die verder gaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

6.3 Uitzondering op het herroepingsrecht
Een herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten tot levering van goederen die niet gebruiksklaar zijn en waarvan de productie afhankelijk is van een persoonlijke keuze of bepaling van de gebruiker of die ondubbelzinnig zijn afgestemd op de persoonlijke wensen van de gebruiker.

7. Ruilen & retourneren

7.1 Ruilen
Ruil uw product binnen 14 dagen na de besteldatum om als het artikel u niet bevalt of als het artikel om welke reden dan ook niet aan uw verwachtingen voldoet.
De koper draagt de retourkosten. Niet aangevraagde retourzendingen zullen geweigerd worden.

7.2 Retourneren
Retouren kunnen alleen worden aangevraagd via ons klachtenformulier. Het product dat u wenst te retourneren dient onbeschadigd en in de originele verpakking te worden geretourneerd. U ontvangt een bevestigingsmail met daarin het adres waarnaar u het product stuurt.

8. Ontvangst van de zending

Het is absoluut noodzakelijk om het aantal geleverde pakketten en de staat van de pakketten bij ontvangst te controleren in aanwezigheid van de chauffeur. Opmerkingen moeten worden genoteerd voor de ondertekening. De verantwoordelijkheid van de vervoerder en die van Nova Air vervalt zonder kennisgeving.

Onze goederen worden met zorg verpakt, maar helaas kan er onderweg iets misgaan. Wij lossen dat graag voor u op. Help ons ook om een discussie met de vervoerder te vermijden en gebruik te maken van uw meldingsrecht. Vandaag de dag hebben hun chauffeurs allemaal een PDA (digitale unit met real-time registratie van handtekeningen en opmerkingen) en heeft u als ontvanger het recht om aantekeningen te maken op het scherm, zelfs als de chauffeur zou beweren dat dit niet het geval is. Alleen een schriftelijke melding bij ontvangst geeft ons de mogelijkheid om de kosten te declareren bij de transporteur.

Favor